Doelgroep

  • HF verpleegkundigen
  • Verpleegkundig specialisten hartfalen
  • Physician assistans hartfalen
  • Arts assistenten 

Deze cursus zal de deelnemers interactief practische handvatten geven over de echocardiografie, waarbij de ESC HF 2021 richtlijn leidend is.  Na het volgen van deze cursus is de deelnemer nog beter in staat echocardiografische parameters te interpreteren en verbanden te leggen voor zijn/haar patient met hartfalen. Deze opgedane kennis heeft als doel om in patientoverleg, hartteams en/of HF MDO een extra bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming van zowel de medicamenteuze- als het niet medicamenteuze behandeling in hartfalen